Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

בגלל מכתב קטן: זכו בפיצויי פיטורים אף שהמשיכו לעבוד

שותף במשרד רואי חשבון החליט לעזוב את השותפות ולפתוח משרד משלו. במכתב שהשאיר לעובדיו הציע להם לבוא אתו והבטיח להם פיצויי פיטורים. העובדים הסכימו ו"היגרו" – ואז נאלצו להילחם על זכאותם.  לכתבה המלאה  של עו"ד ענת פריטי-זהבי לחצו כאן

התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה

עתירה מנהלית התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה עו"ד רון זהבי עתר בשם לקוחותיו כנגד הרשות מקומית בעתירה אשר במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לרשות המקומית לבטל את הליכי הגבייה בהם נקטה כנגד העותרים. ייחודיות ההליך היה בהינתן שהעירייה ביקשה להשית את חובות המס של חברה על בעלי מניותיה מכח קונסטרוקציה […]

בגלל מכתב קטן: זכו בפיצויי פיטורים אף שהמשיכו לעבוד

שותף במשרד רואי חשבון החליט לעזוב את השותפות ולפתוח משרד משלו. במכתב שהשאיר לעובדיו הציע להם לבוא אתו והבטיח להם פיצויי פיטורים. העובדים הסכימו ו"היגרו" – ואז נאלצו להילחם על זכאותם.  לכתבה המלאה  של עו"ד ענת פריטי-זהבי לחצו כאן

התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה

עתירה מנהלית התיישנות הליכי גבייה מנהלית והשתת חובות חברה על בעלי מניותיה עו"ד רון זהבי עתר בשם לקוחותיו כנגד הרשות מקומית בעתירה אשר במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לרשות המקומית לבטל את הליכי הגבייה בהם נקטה כנגד העותרים. ייחודיות ההליך היה בהינתן שהעירייה ביקשה להשית את חובות המס של חברה על בעלי מניותיה מכח קונסטרוקציה […]