באופן כללי ניתן לומר כי אסור למעסיק להגביל את זכותו של עובד שלו לעבוד אצל מעסיק אחר, כאשר העובד מסיים לעבוד עבורו. במילים פשוטות – לבוס שלכם אסור לומר לכם אצל מי מותר או אסור לכם לעבוד אחרי שהוא מפסיק להיות הבוס שלכם. מעסיק שעובר על ההוראה הזו חשוף לתביעה על בסיס הגבלת עיסוק.

למרות זאת, תחת נסיבות כאלה ואחרות יכול בית הדין לעבודה לתת אישור לסעיף בחוזה העסקה שיגביל את יכולתו של העובד החתום על ההסכם לעבוד אצל מעסיק אחר, לאחר תקופת העסקתו במקום איתו חתם על ההסכם.

במאמר הזה נסקור את הסיבות לפיהן מותר למעסיק להגביל את חופש העיסוק של העובד שלו. אם המעסיק לשעבר שלכם פונה לבית הדין לעבודה כדי למנוע מכם לעבוד אצל מעסיק אחר, אתם או עורך הדין שלכם תצטרכו לשכנע את בית הדין שהסעיף שחתמתם עליו אינו חוקי או שהגבלת חופש העיסוק שלו אינה סבירה.

נסיבות בהן עשוי בית הדין לאשר סעיף המגביל את חופש העיסוק

  1. תמורה מיוחדת – אם המעסיק נתן תמורה מיוחדת לעובד תמורת התחייבות מצדו שלא להתחרות בו בעתיד, אם וכאשר יסתיים הסכם ההעסקה. דוגמאות לתמורה מיוחדת אפשר לראות בתוספת שכר או שיפור תנאי העבודה.
  1. הכשרה מיוחדת- בסיטואציה בה מעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרה של עובד, וכתוצאה מכך התחייב העובד לעבוד אצלו לפרק זמן מסוים, ניתן להצדיק את הגבלת חופש העיסוק של עובד לתקופה ואף לדרוש ממנו שלא להפסיק לעבוד אצל המעסיק עד שיסיים לעמוד בהתחייבותו.
  1. סוד מסחרי – הגדרה של סוד מסחרי היא מידע שקשה לגלות אותו, שאינו נחלת הציבור ושנמצא בידי המעסיק בלבד. ניתן להגביל את חופש העיסוק של עובד לעבוד בשביל מתחרה ישיר של המעסיק הקודם שלו, כדי לא לאפשר לו להשתמש בסוד מסחרי השייך למעסיקו הקודם.

חשוב לציין שעובד שיש בידו (או בראשו) סוד מסחרי אינו מנוע מלכתחילה מלעבוד אצל מעסיק מתחרה. על בית הדין להחליט האם קיימת הסתברות סבירה שהעובד יעשה שימוש בסוד המסחרי.

  1. חובת האמון או חובת תום-לב – הסעיף הזה הוא מורכב מבחינה משפטית, ונתון לפרשנות על ידי בית הדין. סביב הסעיף הזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה כדי להבין כל מקרה לגופו.

משרד עו”ד רון זהבי

חופש העיסוק היא זכות בסיסית של כל עובד בישראל, ולכן הגבלה שלו בזמן או במקום, כפופה לבחינה  ואישור של בית הדין לעבודה. דיני עבודה נמנים בין התמחויותיה של משרד עו”ד רון זהבי, כולל מקרים של הגבלת עיסוק. המשרד נוסד לפני כ-20 שנים, ובעל מוניטין מכובד. את המשרד מובילה תפיסת עולם של מתן מענה מקצועי ומהיר, תוך מתן ליווי הדוק ואישי ללקוחות.